W Strefie partnera znajdziesz artykuły z poradami, jak rozwijać możliwie najpełniejszą dla obu stron relację z osobą z Zespołem Aspergera:

 
 

  • jako Partner życiowy – zrozumieć ograniczenia swojego partnera i dobrze czuć się w tym związku
  • jako równorzędny Współpacownik (w pracy, w biznesie, na siłowni czy w dowolnej innej sytuacji)
  • jako Szef w pracy – zrozumieć słabe i silne strony pracownika, który często ma olbrzymi potencjał, jeśli tylko potrafi się go prawidłowo spożytkować
  • jako Podwładny – jak się skutecznie komunikować z szefem z Zespołem Aspergera, aby być docenionym i spełnionym pracownikiem
  • jako Nauczyciel – jak skutecznie dotrzeć do dziecka z Zespołem Aspergera