Empatia, a dokładnie empatia emocjonalna, jest to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, a także spojrzenia z ich perspektywy – a więc np. umiejętność odczuwania współczucia.

U osób z Zespołem Aspergera funkcja empatii emocjonalnej jest upośledzona:

  • nie funkcjonuje właściwy komponent emocjonalny, odpowiedzialny za rozpoznawanie i rozumienie emocji i stanów psychicznych innych osób (jest to tzw. ślepota umysłu)
  • funkcjonuje za to zdolność tzw. decentracji, czyli umiejętności myślenia z perspektywy innej osoby (często rozwinięta w dużo większym stopniu, niż u osób neurotypowych)

 
Większość AS-ów jest w stanie wykształcić w procesie późniejszego dzieciństwa tzw. empatię kognitywną, tj. opartą na decentracji umiejętność rozumienia i nazywania stanów psychicznych innych osób w warstwie świadomości, czyli za pomocą świadomego myślenia, bez faktycznego odczuwania (innymi słowy, „rozumiem ale nie czuję”)

Więcej nt. empatii (po angielsku, wersja zweryfikowana merytorycznie).